بلاک چین

بلاک چین یک دفتر کل دیجیتال غیر متمرکز ، توزیع شده و در اغلب موارد عمومی است که شامل بلاک هایی است که برای ثبت معاملات و اطلاعات استفاده می شود

دکمه بازگشت به بالا